Tvorba webových prezentací a eshopů 

E-mailing z domény třetího řádu

Optimalizujte svůj emailový marketing novinek s pečlivým nastavením domén druhého a třetího řádu! V našem nejnovějším článku se podíváme na 10 klíčových bodů, které vám pomohou minimalizovat negativní vliv na reputaci domény druhého řádu. Od správné volby domén třetího řádu až po nastavení DNS záznamů a oddělování reputací, získáte praktické tipy a osvědčené postupy pro efektivní emailový marketing. Připravte svou firmu na úspěch a dosáhněte lepších výsledků s vaším emailovým newsletterem!
  1. Vyberte si důvěryhodnou doménu třetího řádu, která je relevantní pro vaše novinky: Správné nastavení domén druhého a třetího řádu pro emailový marketing je důležité, aby se minimalizoval negativní vliv na reputaci domény druhého řádu. Domény druhého řádu jsou hlavní domény, například „vasefirma.cz„, zatímco domény třetího řádu jsou poddomény nebo subdomény, například „novinky.vasefirma.cz„. Je důležité, abyste si pečlivě vybírali názvy domén druhého řádu, které jsou relevantní, neobsahují spamové nebo podezřelé názvy(např. freemailing.com), a jsou v souladu s pravidly registrace domén.
  2. Pro doménu druhého řádu nastavte správné SPF, DKIM a DMARC záznamy: SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) a DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) jsou technické záznamy, které slouží k zabezpečení odesílání emailů a ověření domény druhého řádu jako legitimního zdroje odeslaných emailů z domény třetího řádu. Správné nastavení těchto záznamů na doméně druhého řádu je klíčové pro zvýšení důvěryhodnosti vašich emailů a minimalizaci rizika, že budou považovány za spam.
  3. Vyhněte se používání veřejných domén třetího řádu: Používání veřejných domén třetího řádu, které jsou běžně používány pro spamové odesílání, může mít negativní vliv na doručování vašich novinek. Proto je lepší vyhnout se těmto doménám a raději si vybrat vlastní doménu, kterou si zaregistrujete a kterou budete plně kontrolovat. Například subdomény na volně dostupné doméně třetího řádu, jako je „novinky.blogspot.com“ nebo „novinky.wordpress.com„.
  4. Udržujte čistý seznam odběratelů a minimalizujte odhlášení z odběru: Důležité je udržovat čistý seznam odběratelů a pravidelně odstraňovat neplatné emailové adresy a neaktivní odběratele. Tím minimalizujete riziko, že vaše novinky budou považovány za nevyžádaný obsah. Dále je důležité minimalizovat odhlášení z odběru tím, že poskytnete hodnotný obsah a možnost ovlivnění frekvence odesílaných novinek.
  5. Odesílejte relevantní a hodnotný obsah novinek: Klíčem k úspěšnému emailovému marketingu je poskytování relevantního a hodnotného obsahu v novinkách. Ujistěte se, že obsah novinek je relevantní pro zájmy a potřeby vašich odběratelů. Nabídněte jim hodnotu, například exkluzivní nabídky, zajímavé informace nebo užitečné rady. To zvýší pravděpodobnost, že budou otevírat a číst vaše novinky, a sníží riziko, že budou považovány za nevyžádaný obsah.
  6. Dodržujte pravidla GDPR a CAN-SPAM: Dodržování pravidel GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a CAN-SPAM (Zákon o kontrole nad nevyžádanou poštou) je nezbytné pro legální odesílání emailových novinek. Ujistěte se, že máte souhlas odběratelů pro odesílání novinek a splňujete požadavky týkající se správy a ochrany osobních údajů. Dále dodržujte požadavky CAN-SPAM, jako je zahrnutí opt-out odkazu, identifikace odesílatele a předmětu emailu a dodržování pravidel pro adresu odesílatele.
  7. Monitorujte a spravujte reputaci domény třetího řádu: Důležitou součástí správy emailového marketingu je monitorování a správa reputace domény třetího řádu, kterou používáte pro odesílání novinek. Sledujte, zda je vaše doména na seznamech černých listin, které označují domény s podezřelou aktivitou. Případně přijměte opatření pro odstranění z těchto seznamů. Dále monitorujte metriky doručování, jako je poměr doručených, otevřených a kliknutých emailů, a provádějte úpravy dle potřeby pro optimalizaci doručování novinek.
  8. Důkladně testujte odesílání novinek: Před spuštěním emailové kampaně novinek důkladně testujte odesílání na různých emailových klientech a zařízeních, abyste zajistili, že novinky budou správně zobrazeny a odeslány. Testování zahrnuje kontrolu formátování, odkazů, obrázků, a dalších prvků emailu. Ujistěte se, že váš email vypadá dobře na různých zařízeních, jako jsou stolní počítače, mobilní telefony a tablety, a že odkazy jsou funkční.
  9. Optimalizujte předmět a obsah novinek pro vyšší míru otevření emailu: Předmět emailu je klíčovým faktorem pro rozhodnutí k jeho otevření. Ujistěte se, že předmět novinek je atraktivní a lákavý, aby přilákal pozornost odběratelů a motivoval je k otevření emailu. Dále optimalizujte obsah novinek tak, aby byl zajímavý, strukturovaný a snadno čitelný. Přidejte obrázky, zkratky, odstavce a další prvky, které zvýší atraktivitu a čitelnost novinek.
  10. Analyzujte výsledky a upravujte svou strategii: Průběžně sledujte a analyzujte výsledky vašich emailových novinek v kampaních. Zkoumejte metriky, jako je míra otevření, četnost klikání, míra konverze a odhlášení odběru. Analyzujte, co funguje a co ne a na základě těchto poznatků upravujte svou strategii. Můžete experimentovat s různými předměty, obsahem, časy odesílání, a dalšími faktory, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.

 

Celkově je důležité pečlivě nastavit a sledovat domény druhého a třetího řádu pro e-mailing novinek, abyste minimalizovali negativní vliv na doménu druhého řádu. Dodržování osvědčených postupů pro odesílání emailů, správné nastavení DNS záznamů, monitorování reputace domén druhého a třetího řádu, čistý a relevantní obsah novinek, testování, optimalizace a průběžná analýza výsledků jsou klíčovými faktory pro úspěšný provoz emailového marketingu novinek a minimalizaci negativního vlivu na doménu druhého řádu.

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany soukromí a Podmínky služby společnosti Google.
Odběr novinek

Líbil se Vám tento článek?

Sdílet na Facebook
Sdílet na Twitter
Sdílet na Linkedin
Sdílet na Pinterest